โพสต์เมื่อวันที่ : 1 พ.ย. 2554
ผู้สื่อข่าว :
ครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
เปิดอ่าน : 2570 / 0 ความเห็น
คะแนนของข่าวนี้
สถิติผู้เข้าชม
  จำนวน Online
ขณะนี้ชม 0 คน
สมาชิก 0 คน
วันนี้ 431 ครั้ง
เมื่อวาน 562 ครั้ง
วันสูงสุด 22,039 ครั้ง
เดือนนี้ 9,932 ครั้ง
ปีนี้ 75,035 ครั้ง
รวม 4,343,584 ครั้ง
เมนูสมาชิกและผู้ดูแลระบบ
เน€เธ‚เน‰เธฒเธชเธนเนˆเธฃเธฐเธšเธš


  

 

 >> ข่าวเด่นวันนี้ >>
 

จดหมายข่าว ปีที่ ๕ฉบับที่๑๓


จดหมายข่าว ช่อกัลปพฤกษ์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๓ วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ .....

 

                           จดหมายข่าว ช่อกัลปพฤกษ์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๓ วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

 คุณธรรมนำ ส.ธ.    

                ผู้อำนวยการประภาศรี  อุยยามฐิติ นำคณะครูนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมบริจาคน้ำดื่ม กัลปพฤกษ์

ให้ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน ๑๐,๐๐๐ ขวด 

 ส.ธ.ร่วมใจมีวินัยใช้อาคาร 

                ขอความร่วมมือชาว ส.ธ. ใช้บริการโรงอาหาร คุณพ่อสมชาย คุณแม่จุรีย์   เหง่าประเสริฐ โดยเก็บภาชนะ ขวดน้ำไว้ในที่จัดไว้

ไม่นำภาชนะออกนอกอาคาร ดูแลรักษาความสะอาด และแสดงความคิดเห็นได้ที่ ๐๘๖-๙๕๒๑๓๖๙ และ๐๘๑ - ๒๗๐๓๕๓๕

 ผู้ใหญ่เยี่ยมเยือน

         ๒๗ ต.ค.๕๔ ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเยี่ยมโรงเรียน และได้บันทึกการตรวจเยี่ยม  

ชื่นชมการทำงานของผู้บริหารที่ดึงศิษย์เก่า และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

 

 ชมพูพร่างแสง l˜˜˜˜

 น.ส.สมจินตนา โภชนาธาร ม.๕/๕ และ ด.ญ.ธัญธิดา  เจียมพจมาน ม.๓/๑  ชนะเลิศระดับภาคใต้ จากการเข้าร่วมการแข่งขัน 

คนเก่งเดอะแชมเปี้ยนจากการแข่งขันกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ออกอากาศศุกร์ที่ ๑๘ พ.ย.๕๔ เวลา ๐๕.๐๐น. ช่อง ๕ กองทัพบก

 คนเก่งสังคมศึกษา  จากสนามท็อปเทสท์

 ม.๑   ด.ญ.สุทิศา  โสมเพชร  ที่ ๑  ของประเทศ   ด.ญ.ขวัญชนก  ลี้ยุทธนานนท์ ที่ ๓ ของประเทศ  รับเงินทุนการศึกษาพร้อมถ้วยรางวัล

และ  ด.ช.พีรธัช  เกิดบ้านคราม ที่ ๑ ของภาคใต้  รับเงินทุนการศึกษาและเกียรติบัตร

 ม.๒  ด.ญ.ปนัสยา  คงมะลวน ที่ ๑ ของภาคใต้   รับเงินทุนการศึกษาและเกียรติบัตร

ม.๓   ด.ญ.วรนิษฐา อังคนุพงศ์ ที่ ๑ ของภาคใต้   รับเงินทุนการศึกษาและเกียรติบัตร

คนเก่งภาษาไทย   จากสนามท็อปเทสท์

ม.๑   ด.ช.กันตินันท์  วิสาละ  ที่ ๑  ของภาคใต้ รับเงินทุนการศึกษาและเกียรติบัตร

 ม.๒  ด.ช.ศุภรัศมิ์  เลี้ยงสุพงศ์   ที่ ๑ ของภาคใต้  รับเงินทุนการศึกษาและเกียรติบัตร

 ม.๓  ด.ญ.วรนิษฐา  อังคนุพงศ์    ที่ ๑ ของภาคใต้  รับเงินทุนการศึกษาและเกียรติบัตร

ผลการประกวดกิจกรรมการจัดอันดับห้องสมุด
และยอดนักอ่าน
ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
สพม.เขต ๑๑

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  รับรางวัลชนะเลิศ ห้องสมุดโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน

คุณครูนฤมล  จิตรจันทร์  รางวัลชนะเลิศครูยอดนักอ่าน

นางสาวพิมพ์วิภา  พินิจ   รางวัลชนะเลิศนักเรียนยอดนักอ่าน

 

นิทรรศการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ผู้เรียนศักยภาพเป็นพลโลก ระดับภาคใต้  
 ๒๖-๒๘ตุลาคม  ๒๕๕๔

ณ โรงแรมสยามธานี  จ.สุราษฎร์ธานี

 โรงเรียนสุราษฎร์ธานีร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานครู นักเรียนและการถอดประสบการณ์การสอนภาษาที่ ๒

 ๑.  คุณครูนงลักษณ์    ศิวะบรรพกุล    การจัดการเรียนรู้          ภาษาฝรั่งเศสโดยใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย

  ๒. คุณครูศุภลักษณ์  สระมุนี  การสร้างเครือข่าย       ร่วมพัฒนา

๓.  คุณครูสุกิจ  สมงาม  การสอนวิชาคณิตศาสตร์      เป็นภาษาอังกฤษเรื่องการพิสูจน์

๔. คุณครูปรานี  มีวุฒิสม  การพัฒนาความสามารถใน       การใช้ภาษาโดยการสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

 

          บอกกล่าวเล่าขาน

 U ๒๘-๓๐ ต.ค. ๕๔   คุณครูดารณี  วณิชยาพณิชย์          และคุณครูอนงค์  สถาพร พานักเรียนกิฟท์คณิต ม.๕ 
        เรียนหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์         ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
 

U  ๒ พ.ย. ๕๔ นักเรียนรับบัตรซ่อมเสริม / แก้ตัว

U  ๕-๖ พ.ย. ๕๔  คุณครูสุมน   ศรัทธาสุข และ         คุณครูดวงพร  รัตตัญญู นำนักเรียนกิฟท์คณิต ม.๔
        เรียนหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์       ณ โรงเรียนพัทลุง จ.พัทลุง

U ๑๐-๑๑ พ.ย. ๕๔ งานศิลปหัตถกรรมภาคใต้       ระดับสหวิทยาเขต โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
       เป็นสนามแข่งขันทักษะวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์   และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

U ๑๑ พ.ย. ๕๔ นักเรียนระดับ ม.๔   ฟังการบรรยายจากนายแพทย์พงษ์ศักดิ์   ตั้งคณา

U ๒๔ -๒๗ ธ.ค.. ๕๔ สอบGAT/PAT

U ๒๔ พ.ย. ๕๔  พิธีเปิดโรงอาหารคุณพ่อสมชาย- คุณแม่จุรีย์  เหง่าประเสริฐ  และอาคาร ICT รินทอง

U  เพื่อความสะดวกรวดเร็วและป้องกันการผิดพลาด        ขอความร่วมมือจากงาน/กลุ่มสาระฯ ส่งข่าวสาร
        ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ ทาง
e-mail    bhatips@hotmail.com

  ภาพความสำเร็จของโรงเรียน

        ๑.      มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลครบถ้วนพร้อมใช้

๒.    มีฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก   ห้องเรียนเพียงพอ

๓.    มีตารางเรียนที่ยืดหยุ่นตามจุดเน้น

๔.    มีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและนอกห้องเรียน  สัดส่วน ๗๐: ๓๐

๕.    มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายครอบคลุมตามจุดเน้น

๖.     ผู้เรียนได้สำรวจ สืบค้น ทำโครงงานโครงการ  จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

๗.    ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

๘.    บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

๙.     ชุมชนเข้าใจ ร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรม   การเรียนรู้

๑๐.  ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ / สื่อ         อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๑.  มีการนำผลการพัฒนาผู้เรียนมาแลกเปลี่ยน    เรียนรู้

๑๒. มีการนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้     ในการปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

Happy birthday

      Joyeux anniversaire

           誕生日おめでとう(Tanjō-bi omedetō)

             생일 축하 해요 (saeng-il chugha haeyo)

                        Chúc mừng sinh nhật

 

 

             วันเกิดเกิดสิ่งสร้าง              สุขสันต์

    เงินงอกงามตามฝัน                      ไขว่คว้า

    เบิกบานชั่วชีวัน                           หวังวาด 

   ไกลเจ็บไกลความล้า                     พบล้วนสุขแสน

 

                ๓ พ.ย.   ครูวิภาดา   วัชรสินธุ

                ๖ พ.ย.      ครูภาสกร   สังข์มี

                ๑๖ พ.ย. ครูขนิษฐา   จันทร์สว่าง

๒๐ พ.ย.      ครูอรวรรณ   ดำประไพ

๒๔ พ.ย.      ครูปรานี       มีวุฒิสม

๒๘ พ.ย.   ครูสุวิทย์       มีเดช

                                    ครูศรัณยา    ถาวระ

                                   ครูนารายณ์   อินทรเจียว

๒๙ พ.ย.        ครูศิริพร       บุญสอาด

                                         ครูนราธิป    ประกลป์กรณี

๓๐ พ.ย.         ครูเริงฤทธิ์    วิชัยดิษฐ

 

 ช่อกัลปพฤกษ์

 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ฉบับที่๒๓ รายงานผลการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ [2823]
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ฉบับที่๒๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ก.พ.๕๕ [2935]
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ฉบับที่๒๑ ที่ ๒ ก.พ.๕๕ [1928]
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ฉบับที่๒๐ [1532]
จดหมายข่าวปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๙ [1307]